Mål: T 4170-12

NJA 2014 s. 545

Prejudikat

Utrymmet för en fastighetsägare att frånfalla ett medgivande till fastighetsreglering som har lämnats under förrättningen är starkt begränsat.

NJA 2014 s. 545