Mål: T 5926-11

"Akzo Nobel" NJA 2014 s. 425

Prejudikat

Sedan ett tåg lastat med klorgas spårat ur kräver mottagaren av godset ersättning för räddningskostnader. De enhetliga rättsreglerna för avtal om internationella järnvägstransporter har ansetts reglera ersättningsansvaret fullständigt på så sätt att ersättning för kostnaderna inte kan utgå med stöd av allmänna transporträttsliga eller förmögenhetsrättsliga principer. Även fråga om urspårningen har orsakats genom kvalificerad vårdslöshet enligt de enhetliga rättsreglerna.

NJA 2014 s. 425