Mål: B 1310-14

"Butiksstölden på Datavägen" NJA 2014 s. 415

Prejudikat

En EES-medborgare får utvisas endast om det sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Detta betyder att utvisning får ske bara om medborgarens personliga beteende utgör ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen och som går utöver den störning av ordningen i samhället som varje lagöverträdelse innebär.

NJA 2014 s. 415