Mål: T 1039-13

NJA 2014 s. 399

Prejudikat

En person har varit frihetsberövad i ett ärende om utlämning för brott. Begäran om utlämning har avslagits. Rätt till ersättning från staten har ansetts föreligga med tillämpning av 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

NJA 2014 s. 399