Mål: T 487-13

"Tandläkarens olycka" NJA 2014 s. 364

Prejudikat

Bevisbördan för att ett mottaget belopp har utgjort en gåva vilar på mottagaren. De beviskrav som normalt gäller i tvistemål är tillämpliga.

NJA 2014 s. 364