Mål: T 5516-12

"Medborgarskapet I" NJA 2014 s. 323

Prejudikat

Staten har bedömts vara ersättningsskyldig för ideell skada vid avregistrering av svenskt medborgarskap (jfr 1 kap. 1 § och 2 kap. 7 § regeringsformen).

NJA 2014 s. 323