Mål: T 3420-12

"BDO" NJA 2014 s. 272

Prejudikat

Revisors skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagslagen (2005:551) mot annan än bolaget på grund av brister i revisionen av en årsredovisning.

NJA 2014 s. 272