Mål: Ö 3119-13

NJA 2014 s. 267

Prejudikat

Frågor rörande sakägarställning vid ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av bygglov.

NJA 2014 s. 267