Mål: B 1062-13

"DMT I" NJA 2014 s. 259

Prejudikat

Enbart sådana åtgärder som att avlägsna blad, avskilja bark och mala ned växtmaterial – som inte är klassificerat som narkotika men som innehåller ett ämne som är narkotikaklassat – har inte ansetts medföra att materialet blivit narkotika.

NJA 2014 s. 259