Mål: Ö 4885-12

NJA 2014 s. 249

Prejudikat

Sedan invändning om skiljeförfarande framställts i ansökan om återvinning av utslag om betalningsföreläggande har talan återkallats. Fråga om tillämpning av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken.

NJA 2014 s. 249