Mål: B 4080-13

NJA 2014 s. 245

Prejudikat

Meddelande av påföljdseftergift bör ses som en mera allmän möjlighet som domstolarna kan använda för att undvika uppenbart oskäliga resultat vid påföljdsbestämningen när inte andra möjligheter står till buds.

NJA 2014 s. 245