Mål: B 517-13

NJA 2014 s. 221

Prejudikat

En polisman har gjort sökningar om sig själv i polisens IT-system utan att sökningarna har varit nödvändiga för någon arbetsuppgift. Polismannen har dömts för dataintrång.

NJA 2014 s. 221