Mål: Ö 5306-13

NJA 2014 s. 128

Prejudikat

Information som tillförs av en utomstående användare i anslutning till en grundlagsskyddad databas kan utgöra en egen databas i yttrandefrihetsgrundlagens mening.

NJA 2014 s. 128