Mål: Ö 2237-12

NJA 2014 s. 125

Prejudikat

En ansökan om verkställighet av en utländsk skiljedom har avvisats när den har riktats mot någon annan än den som har varit part enligt skiljedomen.

NJA 2014 s. 125