Mål: T 2247-12

NJA 2014 s. 114

Prejudikat

En skattefordran kan prekluderas enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. Frågan huruvida kännedom föreligger om fordringen ska bedömas på samma sätt som när det gäller andra fordringar.

NJA 2014 s. 114