Mål: Ö 4317-12

NJA 2014 s. 107

Prejudikat

Preskription av en huvudfordran omfattar också fordran på grund av borgen, även när gäldenären har avlidit innan huvudfordringen preskriberades.

NJA 2014 s. 107