Mål: Ö 5079-13

NJA 2014 s. 60

Prejudikat

I mål om våldsamt motstånd har, med hänsyn till utredningen om brottet, skäl ansetts föreligga att förordna offentlig försvarare.

NJA 2014 s. 60