Mål: T 2889-12

”Torkanläggningen i Maglaby” NJA 2014 s. 35

Prejudikat

Fråga om föremål som har tillförts av endast en av två ägare till en fastighet har blivit byggnadstillbehör.

NJA 2014 s. 35