Mål: Ö 4070-12

NJA 2014 s. 27

Prejudikat

Sedan Högsta domstolen har meddelat tillstånd till ett måls prövning i hovrätten har part ansetts berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen, trots att yrkandet om ersättning inte hade framställts där.

NJA 2014 s. 27