Mål: B 355-12

NJA 2014 s. 14

Prejudikat

Lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi är tillämplig på lagringsmedel, såsom minneskort till mobiltelefon och hårddisk, som innehåller barnpornografi.

NJA 2014 s. 14