Mål: T 240-12

NJA 2014 s. 3

Prejudikat

Vid bestämmande av ersättning enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. avseende skälig kostnad för att avhjälpa byggfel får avdrag för ålder och bruk inte göras.

NJA 2014 s. 3