Mål: Ö 1563-15

NJA 2015 s. 686

Prejudikat

Prövningstillstånd i hovrätt. Hovrättens skyldigheter när klaganden inte har fått besked om att prövningstillstånd krävs där. (NJA 1986 s. 621)

NJA 2015 s. 686