Mål: B 2266-15, B 3019-15, B 4260-15

NJA 2015 s. 1129

Prejudikat

Förverkande av villkorligt medgiven frihet när den dömde har begått nytt brott under prövotiden. Att det har skett en klart konstaterbar mildring av påföljdspraxis efter den tidigare domen ska beaktas vid bedömningen av om ett förverkande framstår som oskäligt (I–III).

NJA 2015 s. 1129