Mål: T 2177-14

NJA 2015 s. 1053

Prejudikat

Vid frihetsberövande inför beslut om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder har staten inte strikt ansvar enligt 2 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

NJA 2015 s. 1053