Mål: Ö 2708-15

"Tryckerimomsen I" NJA 2015 s. 1072

Prejudikat

En leverantör har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldig att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms som fakturerats men som visat sig sakna stöd i bestämmelserna om mervärdesskatt.

NJA 2015 s. 1072