Mål: B 5187-14

NJA 2015 s. 1008

Prejudikat

Falsk tillvitelse. Straffvärde och brottslighetens art. Även fråga om kränkningsersättningens storlek.

NJA 2015 s. 1008