Mål: Ö 3524-14

”Detaljplanen för Läraren 1” NJA 2015 s. 976

Prejudikat

Rätt för gruvföretag att överklaga beslut om detaljplan.

NJA 2015 s. 976