Mål: T 1837-14

NJA 2015 s. 961

Prejudikat

Teleledningar och tillhörande utrustning som installerats i marken och i byggnader har inte blivit fastighets- eller byggnadstillbehör enligt jordabalken.

NJA 2015 s. 961