Mål: B 2351-15

”Finnslättfallet” NJA 2015 s. 948

Prejudikat

Brottsrubricering, straffmätning och påföljdsbestämning vid samlag med barn.

NJA 2015 s. 948