Mål: T 3269-13

NJA 2015 s. 899

Prejudikat

Kan kränkning av Europakonventionen genom en facklig stridsåtgärd medföra skadeståndsansvar?

NJA 2015 s. 899