Mål: B 3480-14

NJA 2015 s. 895

Prejudikat

Grovt rattfylleri. En mycket hög alkoholkoncentration medför att gärningen har ett straffvärde som överstiger fängelse i en månad, även om inga andra försvårande omständigheter föreligger.

NJA 2015 s. 895