Mål: T 4983-14

NJA 2015 s. 862

Prejudikat

Tolkning av preskriptionsbestämmelse i allmänna bestämmelser (ABT 94 kap. 6 § 13).

NJA 2015 s. 862