Mål: Ö 4912-14

NJA 2015 s. 851

Prejudikat

Bedömning av behovet av god man för en person med nedsatt hälsotillstånd. 11 kap. 4 § föräldrabalken.

NJA 2015 s. 851