Mål: Ö 4586-14

NJA 2015 s. 846

Prejudikat

Omfattning av överklagande till hovrätt rörande rättegångskostnader i tingsrätt.

NJA 2015 s. 846