Mål: Ö 2554-14

NJA 2015 s. 839

Prejudikat

Marknadsnoterade aktier har inte – med en analog tillämpning av 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken – ansetts kunna tas undan som beneficium vid utmätning.

NJA 2015 s. 839