Mål: B 186-14

"Samlag med avkomling" NJA 2015 s. 826

Prejudikat

Samlag med avkomling. Straffvärde och brottslighetens art. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter.Också fråga rörande tillämpningen av 34 kap. 1 § första stycket brottsbalken när den tidigare påföljden är skyddstillsyn med samhällstjänst.

NJA 2015 s. 826