Mål: B 3645-14

"Z Service" NJA 2015 s. 811

Prejudikat

Underlåtenhet att bokföra olagliga affärshändelser. För frågan om bokföringsbrott förekommit saknar det betydelse om affärshändelserna företagits som en integrerad del i en annars laglig näringsverksamhet liksom om det har bedrivits annan näringsverksamhet.

NJA 2015 s. 811