Mål: Ö 3223-13

NJA 2015 s. 798

Prejudikat

Svensk domsrätt har ansetts föreligga i mål om förbudstalan avseende varumärkesanvändning.

NJA 2015 s. 798