Mål: Ö 1132-15

"Kontel I" NJA 2015 s. 786

Prejudikat

Kravet i 13 kap. 14 § 5 utsökningsbalken på säkerhet för utbetalning av influtna medel har inte ansetts gälla vid anspråk från en tredje man som gör gällande bättre rätt till utsökningsfordringen.

NJA 2015 s. 786