Mål: B 410-15

"Häktningsrestriktionerna" NJA 2015 s. 769

Prejudikat

Långvarig häktning med restriktioner som inneburit isolering har vid straffmätningen beaktats som ett billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § brottsbalken.

NJA 2015 s. 769