Mål: Ö 701-15

NJA 2015 s. 763

Prejudikat

Utmätning av medel på bankkonto som gäldenären har gemensamt med en annan person. Fråga om betydelsen av att hälften av behållningen på samma konto utmättes för gäldenärens skulder ett halvår tidigare.

NJA 2015 s. 763