Mål: B 4003-14

"Balkongmålet" NJA 2015 s. 702

Prejudikat

Bevisvärdering i mål om försök till mord (fall från balkong).

NJA 2015 s. 702