Mål: Ö 3531-14

NJA 2015 s. 693

Prejudikat

En offentlig försvarare som får ett förundersökningsprotokoll i elektronisk form har rätt till ersättning för utskrift av protokollet.

NJA 2015 s. 693