Mål: T 4994-14

NJA 2015 s. 675

Prejudikat

Samtycke till assisterad befruktning.

NJA 2015 s. 675