Mål: B 5744-14

NJA 2015 s. 668

Prejudikat

Ansvar för våld mot tjänsteman förutsätter våld på person, dvs. misshandel eller betvingande av kroppens rörelsefrihet.

NJA 2015 s. 668