Mål: Ö 6196-14, Ö 702-15

NJA 2015 s. 653

Prejudikat

När ett överklagande har getts in till fel domstol finns det inte utrymme för att analogiskt tillämpa bestämmelserna i 10 kap. 20 a § och 19 kap. 11 a § rättegångsbalken om överlämnande av ansökan till behörig domstol.

NJA 2015 s. 653