Mål: Ö 3105-15

NJA 2015 s. 656

Prejudikat

Prövningstillstånd i hovrätt. I mål där båda parters överklagande avser skäligheten av ett belopp bör det bara i undantagsfall komma i fråga att prövningstillstånd meddelas för endast den ena parten.

NJA 2015 s. 656