Mål: Ö 4583-15

NJA 2015 s. 649

Prejudikat

Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga för häktning av 15-åring.

NJA 2015 s. 649