Mål: Ö 3074-15

NJA 2015 s. 631

Prejudikat

Frågor rörande husrannsakan på en tidningsredaktion i syfte att genom beslag av en elektronisk informationsbärare få tillgång till digitala fotografier.

NJA 2015 s. 631