Mål: Ö 2345-15

NJA 2015 s. 624

Prejudikat

Utlämnande av domstols dagboksblad i elektronisk form.

NJA 2015 s. 624